Πρόεδρος Πλουμής Πασαδάκης
   
Μέλη Ελευθεριάδης Θεόδωρος
  Κορογιάννου Μαρία
  Παναγούτσος Στέλιος
  Πετράς Δημήτριος
  Ρουμελιώτης Στέφανος
  Σαραφίδης Παντελής
  Σκαλιώτη Χρυσάνθη