Πρόεδρος Παπαδοπούλου Δωροθέα
Αντιπρόεδρος Πετράς Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας Σπαΐα Σοφία
Ειδ. Γραμματέας Κιρμιζής Δημήτριος
Ταμίας Καρασαββίδου Δέσποινα
Μέλη Γιαννοπούλου Μυρτώ-Αικατερίνη
  Γριβέας Ιωάννης