Ημερομηνία Διεξαγωγής

1 - 5 Ιουνίου 2022


Τόπος Συνεδρίου

Makedonia Palace Hotel

https://makedoniapalace.com/


Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση από  την αγγλική γλώσσα.


Έπαινοι - Βραβεία

Η απονομή των Επαίνων και των Βραβείων του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΕ.  

 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού σας ηλεκτρονικά, απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησηςτου Συνεδρίου  https://forms.gle/R4EvcSKTEDd6eKZA9
του Κλινικού Φροντιστηρίου: https://forms.gle/G4KTeLsuPeJtLeoN9https://forms.gle/G4KTeLsuPeJtLeoN9
Tα πιστοποιητικά θα σταλούν στο δηλωθέν email μετά τις 15/6.


Διαδικτυακή Συμμετοχή
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε υποβάλει την εγγραφή σας  
Για τη σύνδεσή σας παρακαλούμε πατήστε το παρακάτω link:

https://www.livemedia.gr/23ene

με το email που έχετε δηλώσει   και τον κωδικό 23ene