Ημερομηνία Διεξαγωγής

1 - 5 Ιουνίου 2022


Τόπος Συνεδρίου

Makedonia Palace Hotel

https://makedoniapalace.com/


Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση από  την αγγλική γλώσσα.


Έπαινοι - Βραβεία

Η απονομή των Επαίνων και των Βραβείων του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΕ.  

 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού σας ηλεκτρονικά απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος για το Έντυπο Αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.


Διαδικτυακή Συμμετοχή
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε υποβάλει την εγγραφή σας στο Οργανωτικό Γραφείο